Publicada el 8 Feb, 2022
El proper dijous per la nit torna a Catalunya l’oci nocturn després d’acumular 700 dies de restriccions, 6.457 ME en pèrdues i una gran davallada en competitivitat

El proper dijous per la nit torna a Catalunya l’oci nocturn després d’acumular 700 dies de restriccions, 6.457 ME en pèrdues i una gran davallada en competitivitat

La FECASARM qualifica el dany causat al sector d’irreparable pero alhora d’evitable i exigeix a la Generalitat un pla de rescat a l’altura de la severitat de les restriccions suportades durant gairebé 2 anys

La FECASARM també exigeix a la Generalitat seguretat jurídica i garanties de que no es tornaran a tancar els locals

Com bé sabeu, aquest proper dijous per la nit (matinada de divendres), l’oci nocturn reobrirà les seves portes sense restriccions a Catalunya, després d’acumular prop de 6.500 ME en pèrdues, 569 dies de tancament total i 135 dies de funcionament molt limitat amb severes restriccions. Des de la FECASARM qualifiquem el dany ocasionat al sector com d’evitable en gran part si s’haguessin adoptat restriccions més proporcionades i eficaces, un dany que a data d’avui ja és però del tot irreparable. El gruix de les pèrdues suportades pel sector es concentren principalment en l’estiu de 2020 (1.258 ME), la campanya de Nadal de 2020 (300 ME), l’estiu de 2021 (1.530 ME) i la campanya de Nadal de 2021 (350 ME). Val a dir que les pèrdues de l’estiu de 2021 son superiors a les de l’any previ atès que els locals es van tancar 15 dies abans i les del Nadal de 2021 també atès que el tancament es va produir després que els empresaris invertissin importants quantitats en stock.

Mesures restrictives que tan sols han servit per arruinar a milers de famílies

Des de la FECASARM també volem fer balanç de les restriccions aprovades per la Generalitat des del dia 24 de juliol de 2020, data en la que la Generalitat, avançant-se a la resta de comunitats de l’Estat va decidir tancar tot l’oci nocturn, en plena temporada turística, mesura que va repetir l’any següent, el dia 8 de juliol de 2021. I en aquest sentit, hem de qualificar les restriccions aprovades per la Generalitat durant aquests mesos com d’ineficaces i del tot contraproduents doncs no només no han comportat una millora de la situació epidemiològica a Catalunya si no que, per altre costat, han fomentat les festes il·legals i els botellots, i en especial durant l’estiu i el nadal de l’any 2021.

Tal i com explica Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM, “s’ha pogut comprovar i així ho hem acreditat a través d’un dictamen pericial aprovat a un procediment judicial instat per la FECASARM contra la Generalitat, quan més intenses han estat les restriccions sobre la restauració i l’oci nocturn més s’han disparat en negatiu les dades epidemiològiques, atès que amb les mateixes s’ha incentivat la pràctica de l’oci nocturn il·legal i insegur, en espais no controlats ni controlables i sense cap mesura sanitària ni de seguretat“.

El dirigent patronal ha continuat explicant que “ha estat una veritable llàstima que Catalunya, havent estat pionera a nivell estatal i internacional en la realització de proves pilot per fer possible un funcionament segur de les activitats d’oci nocturn utilitzant avenços científics i tecnològics no ho hagi sabut aprofitar, essent la darrera comunitat en reobrir el sector tot presentant a finals de 2021 les pitjors dades epidemiològiques de tot l’Estat així com la xifra més alta en pèrdues econòmiques causades a la restauració (29.000 ME) i a l’oci nocturn (6.450 ME), sectors als que, equivocadament sempre va veure com part del problema en comptes de veure’ls com una part de la solució tot desaprofitant l’oportunitat d’utilitzar-los per generar espais de diversió segurs i controlats

La FECASARM exigeix seguretat jurídica, un pla de rescat i que no es criminalitzi al sector

Per altra part, no volem deixar de reconèixer que, des de la FECASARM, afrontem amb molt de temor la reobertura que tindrà lloc aquest proper dijous per la nit degut a que en ocasions prèvies la Generalitat ha fet tancar o s’ha fet enrere d’una reobertura preanunciada d’un dia per l’altre (24/7/2020, 8/10/2020, 8/7/2021 i 23/12/2021), tot sempre en base a criteris subjectius que en cap cas responien a unes dades epidemiològiques preobjectivades ni a unes restriccions preestablertes, sempre a l’engròs i de manera homogènia en el territori i sense avís previ, motiu pel que ara exigim a la Generalitat seguretat jurídica i garanties de que això no tornarà a passar.

En qualsevol cas, considerem que va ser una decisió del tot contraproduent fer tancar els locals el dia 23 de desembre de 2021 ja que l’exigència del certificat covid en aquell moment estava funcionant correctament i era motiu de vacunació per molts joves, al marge de que el tancament va provocar un important empitjorament de les dades epidemiològiques si es comparen amb les d’altres comunitats on el sector va funcionar sense restriccions. En tot cas, ara la reobertura s’hauria d’haver fet de manera progressiva permetent fa dues setmanes -quan es van flexibilitzar les restriccions a la restauració-, la reobertura de tot l’oci nocturn al 80%, una setmana després al 90% i ara ja s’arribaria al 100%, el que hagués provocat una reobertura esglaonada dels locals, primer dels petits, després dels mitjans i finalment dels grans. 

Des de la FECASARM també exigim a la Generalitat un pla de rescat específic per al sector de l’oci nocturn amb ajuts proporcionals a la severitat i durada de les restriccions atès que els 60 ME aprovats fins a la data només cobreixen un 1% de les pèrdues, fet que afecta molt greument a les empreses del sector, les quals han perdut molt en competitivitat ja que no tenen capacitat econòmica per invertir en modernitzar els locals ni per recontractar personal qualificat que ha marxat a d’altres comunitats ni per contractar artistes de renom internacional per oferir una programació competitiva davant d’altres destinacions.

En darrer lloc també demanem que no es criminalitzi el sector atès que el mateix té una feina important per endavant de tornar a reacostumar a la gent a portar la mascareta mentre no estigui consumint i en especial a la pista de ball, quelcom que no han fet durant 20 mesos atès que la Generalitat ha provocat, amb les restriccions aprovades i prorrogades durant tants mesos un canvi d’hàbits de les persones que en festes il·legals i botellots mai han complert cap norma. Per aquest motiu, tal i com reconeix David López, president de la FECASARM, “tot i que serà una tasca complicada degut a la eufòria que es preveu davant la reobertura, posarem tots els mitjans informatius i de seguretat i control per que aquesta mesura es respecti, però que a ningú se li escapi que en festes privades i botellots mai ningú ha portat la mascareta i s’han celebrat durant molts i molts mesos“.

Per a més informació us podeu adreçar al telèfon 670.703.370.