Publicada el 23 Nov, 2021
El sector de l’oci nocturn, tip de que se’l criminalitzi, demanarà que es veti l’accés a zones d’oci a delinquents i avalotadors. La FECASARM, contrària a la reducció horària de restaurants i discoteques.

El sector de l’oci nocturn, tip de que se’l criminalitzi, demana més presència policial, més inversió en conscienciació i que es veti l’accés a zones d’oci a delinqüents i avalotadors   

Els recents episodis d’Igualada, Blanes i Sant Quirze del Vallès, entre d’altres, han indignat al sector, ja que res té a veure amb violents ni violadors 

La FECASARM també es mostra contrària a una possible reducció horària a restaurants i locals d’oci nocturn i segueix exigint seguretat jurídica i previsió

Benvolguts/benvolgudes;

El sector de l’oci nocturn ha decidit dir prou i no pensa seguir acceptant que se’l criminalitzi, ni a les empreses ni als seus usuaris, pels fets delictius que puguin portar a terme persones alienes al sector, fets que malauradament es vinculen de manera objectiva, directa i injusta amb el local d’oci nocturn més proper al lloc dels fets, aprofitant-ho alguns ajuntaments per penjar-se medalles de cares a la galeria.

La violació d’Igualada, les amenaces de determinades persones a treballadors d’un local de Sant Quirze del Vallès o els apunyalaments de Blanes protagonitzats per determinats personatges salvatges, incívics i delinqüents de manera unilateral i volguda i, en determinats casos fins i tot premeditada, tan sols tenen un denominador en comú, i es que han tingut lloc en les immediacions (radi indeterminat) d’una discoteca però no deixen de ser igual de greus que si haguessin tingut lloc en qualsevol altre escenari o per les Festes de la Mercè de Barcelona quan tots els locals d’oci nocturn estaven tancats amb un balanç de 80 persones ferides i 50 detinguts en dues nits.

Tal i com explica Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM, “exigim a la Generalitat i als ajuntaments que assumeixin de manera eficient les seves competències en seguretat pública aportant més vigilància policial a les immediacions de les zones d’oci nocturn ja que la competència en matèria de seguretat a la via pública correspon a aquestes dues administracions i, al mateix temps, que inverteixin en campanyes de conscienciació i civisme ja que s’està invertint 0 i, degut a aquesta passivitat, el problema de l’incivisme i la delinqüència en zones d’oci nocturn segueix vigent

Reduir l’horari dels locals o tancar-los no solventarà el problema, l’agreujarà

Es evident que tancar els locals o reduir-los els horaris son solucions contraproduents que no faran més que traslladar el problema a un altre indret i no se solucionarà el problema de fons ja que és un problema d’incivisme o de manca d’educació. Al nostre entendre, l’Administració s’equivoca veient al sector legal com un enemic quan és un aliat estratègic indispensable per combatre l’incivisme, la delinqüència i els desordres públics durant la franja horària nocturna.

Per tant, tal i com ha seguit explicant Joaquim Boadas, “el que fa falta es començar a invertir en campanyes de conscienciació i civisme  i que, d’una manera o altra, es treballi per combatre el veritable problema social de fons i a mig llarg plaç s’evitin conflictes i la comissió de delictes que son perfectament evitables” Al mateix temps “s’haurien d’aplicar mesures com la que s’ha aprovat a Dinamarca, on per llei s’ha prohibit a delinqüents i avalotadors accedir a zones d’oci i així ho pensem demanar també aquí a Espanya”

La FECASARM, contrària a una possible reducció horària a restaurants i locals d’oci nocturn, segueix exigint seguretat jurídica a la Generalitat

El passat dia 19 de novembre, des del Departament de Salut, responent a una consulta de la FECASARM respecte de les possibles futures restriccions se’ns va comunicar que “en principi no hi ha previstes modificacions”. Per tant, des de la FECASARM considerem del tot sorprenent que ara, quan no han passat ni quatre dies des d’aquella resposta, apareguin informacions que fan referència a que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del qual forma part el Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, estaria estudiant imposar restriccions horàries a la restauració i l’oci nocturn, més quan aquestes serien del tot letals per ambdós sectors a les portes de les festes nadalenques i abocarien a la gent de nou a l’àmbit il·legal i descontrolat, amb el conseqüent augment de contagis.

Per tant, des de la FECASARM seguim exigint a la Generalitat l’aprovació urgent  d’un escalat de nivells d’alerta  diferenciats geogràficament en funció de la incidència de la pandèmia i així els locals tant de restauració com d’oci nocturn puguin saber sota quines condicions podran treballar i quines obligacions tindran en cada moment segons l’evolució de les dades i la zona geogràfica en la que es trobin, el que els aportarà seguretat jurídica i previsió. 

Tal i com ja vàrem explicar recentment, des de la FECASARM, veiem bé que, el certificat covid s’exigeixi també per accedir a les activitats de restauració,  a fi i efecte d’evitar mesures més dràstiques, sobretot tenint en compte que els empresaris ja estan començant a vendre entrades per cap d’any i a fer reserves de sopars d’empresa. Al mateix temps, creiem que el Consejo Interterritorial el que hauria de fer, abans d’adoptar mesures restrictives cap a les persones vacunades o cap a les empreses que estan fent bé les coses, es proposar restringir l’accés a tot tipus de llocs de pública concurrència als no vacunats per incentivar la vacunació ja que la veritable causa de que les dades epidemiològiques vagin a pitjor es que la majoria de crítics son persones que voluntàriament han decidit no vacunar-se, perjudicant a tercers de manera injusta.

Salutacions cordials