Publicada el 17 Feb, 2021
EL TSJC denega les mesures cautelars urgents i no es pronunciarà sobre les restriccions imposades a la restauració fins la setmana vinent

EL TSJC denega les mesures cautelars urgents i no es pronunciarà sobre les restriccions imposades a la restauració fins la setmana vinent 

L’Alt Tribunal no ha considerat que concorri una especial urgència i concedeix termini fins dilluns dia 22 de febrer a la Generalitat per que es pronuncií sobre la petició de la FECASARM

El TSJC també dona el mateix termini al Ministeri Fiscal, Generalitat i FECASARM per que es pronunciïn sobre la possible competència del Tribunal Suprem per conèixer del recurs 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una interlocutòria per la que ha resolt no resoldre per la via urgent les mesures cautelars sol·licitades per la FECASARM reclamant l’obertura de la restauració amb servei continuat fins les 22h i que determinades activitats d’oci nocturn (cafè teatre, cafè concert i sala de concerts) poguessin funcionar amb servei de bar.  La petició de la FECASARM es basava en la recent interlocutòria dictada pel TSJPV i en dues proves pericials.

La petició de la FECASARM s’havia plantejat per la via urgent, es a dir, sol·licitant al TSJC que es pronunciés sense escoltar a la Generalitat i que cautelarment permetés funcionar amb servei continuat els establiments de restauració, el que no ha estat acceptat pel TSJC i ha concedit a la Generalitat fins el proper dilluns dia 22 de febrer a les 12h per justificar les mesures.

El TSJC veu una possible competència del TS per conèixer del recurs

Així mateix, el TSJC ha concedit fins a la mateixa data, termini al Ministeri Fiscal, a la Generalitat i a la FECASARM, a fi i efecte de que es pronunciïn sobre la possible competència del Tribunal Suprem per conèixer d’aquest recurs.

Des de la FECASARM considerem que en cap cas seria competent el Tribunal Suprem per conèixer d’aquest recurs atès que en tots els demés recursos que s’han interposat s’ha declarat competent el TSJC i l’únic dubte va sorgir quan la FECASARM va impugnar les mesures restrictives imposades a establiments d’hostaleria i el tancament perimetral acordat a principis de novembre de 2020 quan es va declarar el segon estat d’alarma però no es el cas del recurs que ens ocupa.

Tal i com explica Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics, “ens sorprèn molt que el TSJC plantegi la possibilitat de que sigui el Tribunal Suprem el competent per conèixer d’aquest recurs ja que les restriccions impugnades no han estat dictades per la Generalitat com autoritat delegada de l’Estat d’acord amb el Real Decreto 926/2020, si no en el marc de les seves pròpies competències ja que només s’impugnen restriccions imposades a l’hostaleria i en concret els apartats 12 i 14 de la resolució“. 

El TSJC difícilment es pronunciarà sobre la suspensió de les mesures

El mateix dirigent patronal, ha seguit explicant que “difícilment el TSJC es pronunciarà sobre la suspensió d’aquestes restriccions ja que, si no ho ha fet abans de que finalitzi la seva vigència, ja no ho podrà fer. Cal recordar en aquest aspecte que, la vigència de les mesures impugnades en aquest recurs, finalitza precisament a les 0h del proper dia 22 de febrer i s’ha donat plaç a la Generalitat per justificar-les fins a les 12h del dia 22 del mateix dia. Per tant, si les mateixes ja no es troben vigents en aquella data no es podrà suspendre la seva vigència.

La FECASARM demana a la Generalitat que flexibilitzi les mesures o les impugnarà de nou

En qualsevol cas, des de la FECASARM, que ja fa uns dies vàrem demanar una reunió urgent amb el Departament de Salut per tractar el tema de les noves mesures que s’han d’aprovar la setmana vinent, estudiarem les mateixes i, en cas de que no es procedeixi a la flexibilització de les mateixes en el sentit de permetre el servei continuat a les activitats de restauració amb franja de sopar inclosa i que les activitats de sala de concert, cafè teatre i cafè concert puguin disposar de servei de bar, les tornarem a impugnar. Aquest seria ja el 8è recurs contenciós que plantejaria la FECASARM.

Precisament el mateix dia 22, la FECASARM té prevista una reunió amb els Departaments de Salut i d’Interior per tractar l’evolució de les mesures restrictives que mantenen la major part dels locals d’oci nocturn tancats des del mes de juliol de l’any passat i l’aprovació del pla sectorial.

Per a més informació us podeu adreçar als telèfons 902.099.500 i  670.703.370.