Publicada el 4 Nov, 2020
El TSJC no es pronunciarà sobre la suspensió de la pròrroga del tancament de bars i restaurants fins d’aquí a dues setmanes

El TSJC no es pronunciarà sobre la suspensió de la pròrroga del tancament de bars i restaurants fins d’aquí 15 dies 

La FECASARM havia sol·licitat la suspensió urgent però el Tribunal veu una possible manca de competència a favor del Tribunal Suprem

Quan el Tribunal resolgui la mesura cautelar, ja hauran transcorregut els 15 dies de pròrroga, tot i que la FECASARM té interposat un recurs contra el primer tancament que es podria resoldre abans  

Les mesures cautelars sol·licitades per la FEDERACIÓ CATALANA D’ASSOCIACIONS D’ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I MUSICALS (FECASARM), el passat dilluns davant el TSJC i que perseguien l’objectiu de suspendre amb urgència la pròrroga del tancament de bars i restaurants que havia acordat la Generalitat de Catalunya per 15 dies més, no es resoldran fins a mitjans de novembre, quan el termini les 15 dies ja hagi transcorregut.

Així les coses, el TSJC ha considerat l’existència d’una possible manca de competència a favor del Tribunal Suprem atès que, al seu entendre, la Generalitat ha dictat la resolució acordant la pròrroga com a autoritat delegada per part del Govern Central, en base a les facultats que se li concedeixen per part del Reial Decret 926/2020, pel qual es va declarar l’estat d’alarma.

Des de la FECASARM considerem que la pròrroga del tancament de locals en cap cas l’ha dictat la Generalitat com autoritat delegada ja que el Decret d’estat d’alarma en cap cas entra en aquesta matèria i la Generalitat es la que unilateralment i per compte propi ha decidit prorrogar la mesura que ja havia aprovat per sí mateixa.

Amb la finalitat d’accelerar els tràmits, des de la FECASARM hem procedit a desistir de la impugnació del tancament perimetral de cap de setmana, doncs en aquest cas sí considerem que la Generalitat ho ha decretat autoritzada per l’Estat. Tot i així, el TSJC igualment ha considerat que s’havia de donar trasllat al Ministeri Fiscal i a la resta de parts per termini de 10 dies (hàbils) a fi i efecte de que es pronunciïn sobre la possible manca de competència a favor del Tribunal Suprem.

El recurs de reposició contra la denegació de cautelars pendent de resolució

La única esperança que manté la FECASARM de poder aconseguir una resolució favorable abans del proper cap de setmana es que el TSJC es pronuncií abans sobre el recurs de reposició que la patronal va interposar contra la resolució denegant la mesura cautelar de suspensió de la resolució de tancament de bars i restaurants de 16 d’octubre o bé, que la Generalitat decideixi revisar-la quan abans a la vista dels seus resultats totalment ineficaços.

La FECASARM va fonamentar aquest recurs de reposició en l’existència d’un informe del Ministeri de Sanitat que acreditava que tan sols el 3’5% dels brots notificats havien tingut lloc en un bar o un restaurant, quedant desvirtuat amb el mateix que els bars i restaurants no eren una font important de contagis tal i com argumentava la Generalitat de Catalunya en el seu informe elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, en el qual es recomanava el tancament de bars i restaurants amb la finalitat de reduir el nombre de contagis, finalitat que no s’ha aconseguit ja que han augmentat.

El proper cap de setmana les pèrdues del sector ja arribaran als 1.670 ME

Si la pròrroga de tancament no es produeix abans d’aquest cap de setmana, fet poc probable pel que hem explicat, les pèrdues acumulades pel sector de la restauració des del passat 16 d’octubre s’enfilaran fins al 1.670 ME i les empreses del sector en risc d’haver de tancar definitivament es situarà ja al voltant del 60% i això degut a que el tancament forçat de les activitats no ha vingut acompanyat de mesures eficaces d’ajuda.

Tal i com explica David López, president de la FECASARM, “les mesures d’ajuda econòmica aprovades per la Generalitat fins a la data per al sector de la restauració, que inclourien els 90 ME a repartir entre més de 70.000 empreses de diferents sectors més els 20 ME d’ajudes a autònoms amb múltiples condicions que en deixen fora a la majoria d’empresaris, son del tot insuficients. Hauríem d’aprendre d’altres països com Alemanya, Itàlia o França, on les ajudes sí son eficaces ja que arriben directament al compte de l’empresari en base a la seva contribució durant l’exercici anterior i no aprovar ajudes totalment insuficients i de cara  a la galeria que no satisfan a ningú ja bé per que el sistema es col·lapsa, son irrisòries i o bé la gran majoria no compleixen els requisits per accedir a les mateixes”.

Mesura arbitrària, ineficaç, enganyosa, desproporcionada i innecessària 

La FECASARM segueix insistint en qualificar la mesura de tancament de bars i restaurants com d’arbitrària ja que no ha comptat mai amb cap informe científic. Amés ha resultat del tot ineficaç, ja que els contagis han seguit pujant, si bé la velocitat de contagi s’ha reduït mínimament, però no pas gràcies a la mesura de tancament de les activitats legals sinó a la reducció del “botellon” provocat pel toc de queda nocturn. Per tant seguim reclamant la reobertura dels bars i restaurants de Catalunya, espais legals i segurs, tal i com ho corrobora un informe del Ministeri de Sanitat.

Volem destacar una vegada més que la Generalitat va al·legar davant el TSJC ara fa 15 dies, per defensar que no es suspengués el tancament dels locals el següent: “si s’adopten les mesures cautelars interessades pel recurrent, la conseqüència serà el creixement de brots en l’àmbit familiar i social i un creixement de la transmissió comunitària del virus i, per tant, un increment desbordant del número de contagis i morts i un col·lapse del sistema sanitari“. Aquesta declaració demostra el fracàs de la mesura adoptada per la Generalitat.

Al mateix temps, la mesura es enganyosa per que la Generalitat de Catalunya va defensar la mesura de tancament el dia de 16 d’octubre dient que només duraria 15 dies i així ho va posar de manifest quan es va oposar a la suspensió de la mesura que ara s’ha prorrogat, tot dient “en definitiva, tenint en compte la limitació temporal a quinze dies de la mesura qüestionada pel recurrent i que, per tant, els seus efectes també seran limitats…..“.

També seguim defensant que la mesura es desproporcionada al igual que la mesura inicial atès que s’haurien d’haver aplicat altres mesures menys gravoses envers els drets dels empresaris i treballadors, com ara reduir l’aforament interior, obligar a millorar la ventilació als locals, reduir el nombre de comensals per taula, imposar mesures addicionals de protecció de la salut com ara tests ràpids, etc… i no imposar directament la mesura més dràstica. També seguim denunciant que les terrasses a l’aire lliure no s’haurien d’haver tancat mai ja que la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya, recomanava en el seu informe (sense cap aval científic)  que calia “actuar sobre els locals de pública concurrència, en especial els espais tancats“.

També seguim defensant que la mesura era del tot innecessària tota vegada que al haver-se imposat el toc de queda nocturn ja no es necessari mantenir els bars i restaurants tancats doncs s’ha posat fi, en gran part als botellons tot i que encara es celebren festes il·legals. En qualsevol cas, la imposició d’aquesta mesura és perfectament compatible amb el funcionament de les activitats de restauració i fins i tot d’oci nocturn amb l’horari limitat.

Des de la FECASARM esperem doncs que bé ens arribi una resolució judicial abans del cap de setmana en virtut de la qual es suspengui el tancament o bé que la Generalitat revisi quan abans la mesura, la deixi sense efecte a la vista dels seus resultats i que, en tot cas, no la prorrogui 15 dies més, a menys que no aprovi una partida d’ajuts directes al sector no inferior als 1.000 ME per al sector.

Per a més informació us podeu adreçar als telèfons 902.099.500 i  670.703.370.