Publicada el 5 Ene, 2022
El TSJC rebutja suspendre el tancament de l’oci nocturn i les restriccions imposades a la restauració

El TSJC acorda no suspendre la vigència de les restriccions imposades a la restauració i a l’oci nocturn

La FECASARM havia demanat la suspensió urgent de les restriccions abans de Cap d’any però el TSJC va acordar escoltar a la Generalitat abans de decidir

El TSJC justifica la no suspensió de les mesures en base a la mala evolució de les dades epidemiològiques presentades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i en la prevalença dels interessos generals tot adduint que el dany als sectors econòmics afectats no és irreparable o de molt difícil reparació

 

Com bé sabeu, el passat dia 27 de desembre de 2021, la FECASARM va interposar un recurs contenciós-administratiu contra la resolució  SLT 3787/2021 dictada per la Generalitat de Catalunya en data 23 de desembre a través de la qual s’acordava el tancament dels locals d’oci nocturn així com restringir l’aforament i l’horari de les activitats de restauració. El TSJC, mitjançant interlocutòria de data 30 de desembre, va acordar escoltar a la Generalitat abans de decidir sobre la suspensió sol·licitada per la FECASARM i avui finalment s’ha pronunciat desestimant la petició de la patronal de la restauració i l’oci nocturn.

La FECASARM es basava per sol·licitar la suspensió de les restriccions en la inconstitucionalitat i nul·litat de ple dret de les mateixes, atès que una Comunitat Autònoma no pot dictar mesures restrictives en matèria de seguretat pública (ni en estat d’alarma ni sense) ja que es tracta d’una competència exclusiva de l’Estat tal i com així ho diu la Constitució i reiteradament així ho ha recordat el Tribunal Constitucional.  Precisament el recurs es va interposar en col·laboració amb la Plataforma de Empresarios Afectados por la Covid-19 (Peacovid-19), que ja tenen interposada una macrodemanda per responsabilitat patrimonial davant del Tribunal Suprem contra l’Estat per l’anòmala gestió del primer estat d’alarma.

El TSJC ha acordat no suspendre les restriccions en base a l’evolució de les dades epidemiològiques i a la prevalença de l’interès general

El TSJC no s’ha pronunciat sobre el vici d’inconstitucionalitat que la FECASARM ha denunciat en el seu recurs i ha decidit que resoldrà aquestes qüestions en sentència ja que afecten al fons de l’assumpte.

L’Alt Tribunal ha decidit desestimar les mesures cautelars principalment, en base a a mala evolució de les dades epidemiològiques d’acord amb l’informe de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de data 22 de desembre de 2021 en el qual es feia constar que un 10,90% de les hospitalitzacions a Catalunya (1432) ho son per malalts de covid i que un 40.7% dels llits de crítics es troben ocupats per malalts de covid (en total 344). Amés el TSJC també reprodueix la part de l’informe on l’ASPC sosté que en absència de mesures addicionals el nombre de casos diaris al gener de 2022 es podria enfilar als 25.000 i als 50.000 el mes de febrer. En l’informe de l’ASPC, reproduït pel Tribunal també es fèia constar l’augment del personal sanitari de baixa degut a contagis així com també l’important augment de la incidència acumulada (521 casos per 100.000 hab).

Així doncs, el TSJC ha acabat justificant la denegació d’adoptar les mesures cautelars, tot adduint la prevalença de l’interès general per damunt dels interessos particulars adduïts per la recurrent tot argumentant que els mateixos no son irreparables o de molt difícil reparació, fet que en qualsevol cas nosaltres no compartim més si tenim en compte les “miserables” compensacions econòmiques aprovades per la Generalitat fins a la data que no cobreixen ni l’1% de les pèrdues suportades arran de les restriccions imposades per ella mateixa.

El Tribunal ha acabat exposant el següent:
            

“La conclusión a la que debe llegarse es a que no cabe la suspensión y medidas interesadas al no mostrarse la apariencia de buen derecho, periculum in mora, posible producción de daños y perjuicios de imposible o difícil reparación, inexistencia de perturbación grave de intereses generales o de tercero, que deban prevalecer los intereses privados a los públicos que se han expuesto y que no se alcanza que se pueda hacer perder su finalidad al proceso seguido en primera instancia, cuanto menos, por cuanto no cabe perder de vista los intereses públicos referidos y por razón de que sólo mediante el debido pronunciamiento de fondo habrá lugar a depurar lo que proceda.

Por todo ello a salvo lo que haya lugar a resolver en el proceso principal procede desestimar las medidas cautelares pretendidas por la parte actora”

El Tribunal ha acabant condemnat en costes a la patronal, un altre cost que s’haurà d’afegir a les pèrdues dels sectors. Des de la FECASARM, acatem la resolució però no la compartim pel que ja anunciem que interposarem recurs de reposició contra la mateixa i, al mateix temps, seguim mantenint que, al marge de la il·legalitat de les mesures, aquestes son també desproporcionades, ineficaces i contraproduents, ja que aboquen a la gent a l’àmbit il·legal, la interacció continuarà igualment però en àmbits més insegurs i incontrolats i les dades epidemiològiques seguiran empitjorant malgrat haver causat, de manera innecessària, danys irreparables a l’economia i a la salut mental de les més de 220.000 persones que viuen dels sectors de la restauració i l’oci nocturn a Catalunya.

Per a més informació us podeu adreçar als telèfons 902.099.500 i  670.703.370.