Publicada el 4 Feb, 2022
El TSJC rebutja suspendre el tancament vigent de l’oci nocturn i els locals seguiran tancats fins el dia 11. La FECASARM es mostra perplexa davant la resolució i la recorrerà.

El TSJC rebutja suspendre el tancament vigent de l’oci nocturn i els locals seguiran tancats fins el dia 11 de febrer

La FECASARM es mostra perplexa davant la resolució que no accedeix a reobrir els locals amb un 80% d’aforament, ni tan sols a l’aire lliure, quan la Generalitat ha aprovat reobrir-los tots al 100% la setmana vinent

La FECASARM no comparteix la decisió i la recorrerà i segueix exigint a la Generalitat seguretat jurídica de cares a la nova reobertura ja que no accepta noves restriccions decidides sense criteris preobjectivats

En data d’ahir, el TSJC va acordar desestimar les mesures cautelars sol·licitades per la FECASARM, en base a les quals aquesta demanava la reobertura dels locals d’oci nocturn amb efectes del passat cap de setmana i que d’haver estat estimada hagués comportat la reobertura dels locals des d’avui mateix. Al no haver-ho estat, aquests hauran d’esperar a reobrir el proper dia 11 de febrer, d’acord amb allò establert a la resolució publicada ahir al DOGC.

La FECASARM es basava per sol·licitar la reobertura immediata en raons d’ordre públic, salut i seguretat, recolzant-se en arguments aportats en el seu dia per  l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ja que en un informe de data 31 d’agost de 2021 va reconèixer que sense oferta d’oci nocturn legal i sense el límit en dret de reunió es fomenten els botellots i les festes privades, als quals la pròpia agencia qualificava d’esdeveniments “superdiseminadors del virus“.

El Tribunal ha contestat a aquest argument tot adduïnt -al nostre entendre i amb totes els respectes d’una manera un tant contradictòria-, que “los botellones siempre han sido actividades ilegales (apartado 3.2 de la resolución impugnada); el levantamiento de las restricciones del derecho de reunión se justifica suficientemente en la resolución porque estamos ante un derecho fundamental cuya restricción no se justifica por los datos actuales que resultan del informe citado lo cual no es incompatible con la apreciación de la administración de que la actividad de ocio nocturno que se lleva a cabo en los locales afectados por el cierre del apartado 3.16 sea una actividad que facilita los contagios por los motivos que el informe expone, situación que aconseja mantener cerrada dicha actividad.

El TSJC defensa l’adopció a Catalunya de mesures diferents a d’altres CCAA

Un altre dels arguments adduïts per la FECASARM era la ineficàcia de les mesures aprovades a Catalunya per contenir la pandèmia, ja que les dades epidemiològiques eren molt pitjors que les d’altres CCAA com ara Madrid o Andalusia on l’oci nocturn funciona sense restriccions, tot acreditat amb dades aportades per la FECASARM. El TSJC però, no ha volgut entrar en comparatives de dades epidemiològiques d’altres comunitats tot adduïnt -al nostre entendre i amb tots els respctes de manera també un tant contradictòria-, que “cada comunidad autónoma debe adoptar las medidas idóneas y proporcionadas para evitar el aumento de los contagios teniendo en cuenta además de los datos que figuran en los gráficos aportados por la actora (casos totales incidencia acumulada en determinados periodos de tiempo, la tasa de reprducción efectiva…) su propia organización sanitaria, la proporción de enfermos de covid-19 en unidades de críticos, UCIs, etc…

Finalment, el TSJC ha acabat tancant files amb les mesures aprovades per la  Generalitat -al nostre entendre i amb tots els respectes també d’una manera un tant contradictòria-, tot dictaminant que “las propuestas del director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y las decisiones que se adoptan mediante la presente resolución toman en consideración el binomio riesgo-beneficio, en atención a las consideraciones epidemiológicas y asistenciales actuales marcadas por el predominio de la variante omicron y el alto grado de protección inmunitaria actual de la población, y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad”

La FECASARM no comparteix la decisió i la recorrerà

La FECASARM, tot i que acata la resolució, no la comparteix i la recorrerà. Des de la FECASARM veiem del tot contradictori que es consideri necessari mantenir els locals d’oci nocturn totalment tancats, no permetent la seva obertura ni tan sols al 80% o ni tan sols a aquells que es troben a l’aire lliure i que, 10 dies més tard ja sigui del tot possible reobrir-los tots sense cap restricció. Al nostre entendre, amb tots els respectes cap al Tribunal, creiem que ha quedat del tot acreditat que les mesures aprovades per la Generalitat entre els dies 23 de desembre de 2021 i l’actualitat han estat del tot inútils, ineficaces i contraproduents i que no suspendre-les només serveix per allargar innecessàriament una setmana més l’agonia dels empresaris i treballadors de l’oci nocturn de Catalunya, i al mateix temps promoure un cap de setmana més els botellots i les festes privades. El TSJC però ha determinat que no vol prejutjar l’assumpte i que ho farà en sentència.

La FECASARM exigeix seguretat jurídica a la Generalitat

Tal i com explica Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARMel que més ens preocupa però, es que mai sabem en base a quin criteri objectiu es decideix implementar o deixar sense efecte les mesures restrictives, ja que no s’entén que avui no sigui possible que els locals d’oci nocturn reobrin al 80% però que en 7 dies ho puguin fer al 100%, doncs això ens provoca incertesa de cares a la nova reobertura ja que, igual que d’un dia per l’altre se’ns reobre del tot sense cap criteri objectiu, no sabem si d’aquí a 7 o 15 dies se’ns tornarà a tancar. El representant patronal ha seguit exposant que “per aquest motiu, li exigim a la Generalitat garanties de que això no passarà i, a tal efecte, necessitem quelcom que fins ara no hi ha hagut: diàleg i seguretat jurídica, tot pactant unes dades preobjectivades en base a les quals es decidiran determinades restriccions graduals predefinides i que afectin el mínim possible als drets dels nostres empresaris i treballadors, tal i com així ho exigeix la Llei de Salut Pública de Catalunya”

Per a més informació us podeu adreçar al telèfon 670.703.370.