Publicada el 29 Dic, 2020
El TSJC reconeix que el virus no es transmet més en funció de l’hora però qualifiica de proporcionada la restricció horària per franges

El TSJC reconeix que el virus no es transmet més en funció de l’hora però acaba qualificant de proporcionada la restricció horària per franges​ imposada a l’hostaleria 

El Tribunal ho justifica dient que el risc de transmissió del virus es produeix a les sobretaules, on es parla es menja i es beu sense mascareta 

La FECASARM estudia recórrer, doncs considera que seria més proporcionat obligar als comensals a portar mascareta mentre no beuen o mengen i que la interlocutòria es contradiu amb una interlocutòria anterior 

La Sala d’afers contenciosos-administratius del TSJC s’ha pronunciat avui respecte de la mesura cautelar sol·licitada per la FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS D’ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I MUSICALS (FECASARM) demanant la suspensió de la vigència de la restricció horària per franges imposada al sector de l’hostaleria entre els dies 21 de desembre de 2020 i 11 de gener de 2021.

La FECASARM havia al·legat que la mesura restrictiva està provocant danys de molt difícil reparació o irreparable a molts locals de restauració i d’oci nocturn de Catalunya atesa la importància de les dates en les que ens trobem, però el Tribunal ha considerat que preval el dret a la vida i a la salut, i que la mesura persegueix reduir els contagis pel que, sense entrar en el fons de l’assumpte i sens perjudici del què es decideixi en sentència, ha declarat la mateixa justificada i proporcionada.

La Sala admet que el virus no es transmet en funció de l’hora

En la interlocutòria dictada pel Tribunal, tot i que aquest reconeix que “en efecte, es evident que el virus no es transmet més en unes hores determinades que no en d’altres“, el mateix acaba dient  que “aquestes sobretaules, parlant i sense mascareta augmenten el risc de transmissió del virus, atès que els aerosols són unes de les vies principals de contagi de la COVID-19“.

En aquest punt és quan els serveis jurídics de la FECASARM entenen que, amb els seguts respectes, el Tribunal es contradiu i que la mesura es desproporcionada ja que, al nostre criteri, aquest risc es pot evitar simplement obligant als comensals a portar la mascareta després del àpats mentre estiguin parlant i no estiguin menjant o bevent.

Tal i com explica Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics de la FECASARMestem estudiant recórrer la resolució doncs, amb tots el respectes, considerem que el Tribunal es contradiu quan per un costat admet que el virus no es transmet més en funció de l’hora però que el risc de contagi és a les sobretaules, pel que estaria admetent que la mesura es desproporcionada ja que n’hi hauria hagut prou amb obligar als comensals a portar mascareta quan acaben de menjar i per això no calia sacrificar tota la franja d’hora de sopar -de fet tancant a les 21:30h tampoc dóna temps de fer sobretaules- ni implementar tanta separació horària entre àpats”

Per altre costat, els serveis jurídics de la FECASARM també consideren que la resolució dictada avui es contradiu amb una interlocutòria prèvia dictada per la mateixa secció i Sala en data 31 de juliol d’enguany en la que es deia que “respecto de la limitación del horario de los locales de restauración y juego no se justifica en el informe que se baya a producir una mayor transmisión del virus dependiendo del horario de cierre. Y cerrar antes estas actividades para evitar el desplazamiento de estas concentraciones de personas hacia otros ámbitos del ocio alternativo es desproporcionado, ya que las autoridades competentes  tienen mecanismos suficientes para corregir los excesos no permitidos

En darrer lloc, el Tribunal també considera que la mesura impugnada no trasllada les reunions, àpats i festes a cases o locals privats, extrem que acreditarem que sí s’ha produït de manera clara degut a les restriccions, essent un exemple clar d’aquest extrem les més de 500 festes il·legals que es preveu que es celebrin per cap d’any així com el nombre de contagis derivats de reunions d’amics i familiars, que suposen el 81’5% del total dels contagis amb origen en l’àmbit social.  ​

El Tribunal convida a la Generalitat a aprovar ajuts per als sectors afectats

Un altre dels punts que crida l’atenció de la resolució es on el Tribunal, fent balanç del difícil equilibri entre dret a la salut i interessos econòmics  llença una indirecta a l’administració tot dient “…….sens perjudici que l’administració pugui adoptar mesures de tipus financer, fiscal o d’altres per pal·liar els efectes socials i econòmics que puguin comportar la seva adopció“, reconeixent en aquest aspecte els estralls econòmics que està patint un sector empresarial deixat de la mà de Déu amb ajuts ridículs comparats amb la importància de les restriccions i que podríem xifrar en un 2%.

A tal efecte només és de veure que, avui mateix, la consellera de presidència Meritxell Budó ha reconegut que les mesures imposades son “molt restrictives” però no ha parlat d’ajuts econòmics proporcionats a les mateixes i només ha parlat d’ajuts per valor de 4,3 ME destinats a les activitats de les comarques del Ripollès i de La Cerdanya quan estan abocant a la ruïna als sectors de la restauració i l’oci nocturn d’arreu de Catalunya doncs les pèrdues que es causaran a ambdós sectors fins el 11 de Gener son de 1.625 ME i els ajuts per aquestes dates de moment son 0.

Salutacions cordials