Publicada el 16 Oct, 2020
La FECASARM impugna el tancament de bars i restaurants davant el TSJC i en demana la suspensió urgent

La FECASARM recorre davant el TSJC el tancament de bars i restaurants i demana la seva suspensió urgent

Al nostre entendre la mesura és desproporcionada i arbitrària i denunciem un greuge comparatiu respecte d’altres activitats  

La FECASARM denuncia la mala fe de la Generalitat al publicar la resolució la matinada de divendres amb entrada en vigor el mateix dia, a les portes del cap de setmana

Després de que la Generalitat hagi procedit finalment a publicar al DOGC aquesta passada matinada la resolució SLT/2546/2020, per mitja de la qual, entre d’altres mesures, s’acorda la suspensió del funcionament de les activitats de restauració per un període de 15 dies, la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) ja ha procedit a interposar recurs contenciós-administratiu contra la mateixa  i ha sol·licitat al Tribunal, com a mesura cautelaríssima la suspensió de la vigència de les mesures restrictives de drets que afecten a aquestes activitats. També s’ha demanat la suspensió del tancament d’establiments de joc atès que també hem considerat que la mesura era també il·legal. 

Des de la FECASARM volem denunciar la mala fe amb la que ha actuat una vegada més la Generalitat de Catalunya al procedir a la publicació de la resolució com ve fent habitualment a les portes del cap de setmana, preveient l’entrada en vigor per al mateix dia, doncs ja ho ha fet en tots els casos de resolucions anteriors (SLT/1840/2020, SLT/2024/2020, SLT/2073/2020SLT/2782/2020, totes elles impugnades per la FECASARM davant el TSJC. És evident que la publicació i entrada en vigor a les portes del cap de setmana, minven les possibilitats de defensa dels empresaris afectats per la mesura, i al mateix temps els aboca a una situació de manca de previsió de cares al cap de setmana ja que tenen producte que hauran de llençar i treballadors en espera de què han de fer. Ahir des de la FECASARM ja vàrem peticionar al Govern de la Generalitat que decretés l’entrada en vigor pel proper dilluns però no va fer cas de la mateixa.

Elusió de resolució judicial prèvia, ineficàcia, desproporció i greuge comparatiu

Els principals arguments de la FECASARM per sol·licitar la mesura cautelar de suspensió de la mesura de tancament de les activitats de restauració s’han centrat en l’elusió d’una resolució judicial prèvia, manca de proporcionalitat de les mesures, arbitrarietat, ineficàcia i tracte discriminatori  envers altres activitats, entre d’altres suposades il·legalitats.

Com bé tots recordareu, en el marc de la resolució dictada el mes de juliol, la FECASARM va obtenir una mesura cautelar favorable de data 31 de juliol, en el sentit de que el TSJC acordava suspendre la reducció horària imposada a bars i restaurants adduint que “respecto de la limitación horaria de los locales, no se justifica en el informe que se vaya a producir una mayor transmisión del virus dependiendo del horario de cierre“. Y cerrar antes estas actividades para evitar el desplazamiento  de estas concentraciones de personas hacia otros ámbitos del ocio alternativo es desproporcionado ya que las autoridades competentes tienen mecanismos suficientes para corregir los excesos no permitidos”.

Per aquest motiu hem adduït que la resolució avui impugnada es contrària a la resolució judicial prèviament dictada pel mateix TSJC la qual es troba vigent i que protegia l’horari de determinats locals d’hostaleria i del joc. També hem al·legat la ineficàcia de la mesura per que la gent es seguirà reunint en espais més insegurs i els contagis seguiran pujant. Per altre costat, també hem denunciat la manca de proporcionalitat de les mesures atès que si tancar abans per evitar la mobilitat ja era desproporcionat, tancar totalment les activitats encara ho es més. També hem al·legat que hi havia moltes mesures prèvies menys restrictives del dret a la llibertat d’empresa com ara reduir l’aforament interior, reduir el nombre de comensals per taula de 6 a 4, permetre les activitats en espais exteriors, aplicar el pla sectorial, imposar el registre d’assistents o reforçar mesures sanitàries, entre d’altres mesures alternatives, pel que es il·legal adoptar la més gravosa per als drets de les persones ja que ho prohibeix la mateixa Llei de Salut Pública de Catalunya al igual que aplicar la mesura de manera indiscriminada per a tot el territori de Catalunya. 

Tal i com explica Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics de la FECASARM “hem denunciat el claríssim greuge comparatiu que el nostre sector pateix respecte d’altres activitats. Es de veure que en la resolució recorreguda s’apliquen a d’altres sectors com ara al comerç o gimnasos mesures menys restrictives com ara reducció de l’aforament o aplicació del pla sectorial corresponent i al sector de la restauració no es fa i se li aplica la mesura més restrictiva de drets i això quan la pròpia resolució sorprenentment reconeix que la limitació d’aforaments és una de les mesures més eficaces per evitar la transmissió del virus. Es insòlit per altra part que al transport públic se li mantingui el 100% de l’aforament i a nosaltres ens tanquin del tot”  

Vulneració del dret a la lliure circulació i manca de mesures prèvies 

Un altre dels aspectes que la FECASARM ha denunciat al seu escrit de recurs es que s’està vulnerant el dret a la lliure circulació de manera encoberta, el que no es pot fer a menys que no sigui per mitjà de llei orgànica o bé ho ratifiqui el TSJC i en aquest aspecte cal dir que el tancament de la restauració no va ser ni tan sols sotmesa a ratificació. També hem denunciat que l’augment de contagis que tenim ara mateix al país son per culpa exclusiva de la Generalitat ja que no ha posat en marxa els mecanismes preventius i eficaços necessaris com ara més proves d’antígens i rastrejadors i, a tal efecte, hem aportat les recents declaracions de l’expert en enfermetats infeccioses Oriol Mitjà.

30.000 empreses, 200.000 llocs de treball en joc i un dany irreparable

A fi i efecte d’acreditar la urgència i els greus perjudicis en cas de que no es decreti la mesura de suspensió de la vigència de la mesura restrictiva de tancament, la FECASARM ha aportat el nombre de treballadors de 10  empreses dedicades a la restauració d’arreu de Catalunya i que només entre aquestes 10 ja sumaven un total de 700 treballadors.

Tal i com explica David López, president de la FECASARM, “hem explicat al Tribunal que hi ha 30.000 empreses afectades directament per la mesura i, amés, també hem parlat dels perjudicis per als proveïdors de serveis i de productes ja que això és una cadena, pel que la mesura aprovada pel Govern, si no es suspèn, està posant en risc més de 200.000 llocs de treball ja que més del 50% de les empreses del sector no podran superar aquest període d’inactivitat forçada i per això hem demanat la suspensió immediata de la mesura impugnada”. 

Amés, tal i com també hem exposat en el nostre recurs, aquesta mesura provocarà perjudicis irreparables a milers de famílies que viuen d’aquest sector, moltes de les quals no podran suportar un nou període d’inactivitat forçada després de tantes restriccions patides com ara tancaments, reduccions horàries, reduccions d’aforaments, restriccions a les terrasses, entre d’altres mesures i tot això contribuirà a fer més gran el desastre econòmic i a generar més malalties i patologies.

Esperem doncs que el Tribunal Superior de Justícia estimi la nostra petició de mesures cautelars que hem sol·licitat per la via urgent i, si pot ser avui mateix, tot i que serà difícil que les puguin resoldre abans del cap de setmana degut a la publicació a darrera hora per part de la Generalitat amb entrada en vigor el mateix dia el que ha provocat un greuge al dret a la tutela judicial efectiva dels empresaris i indefensió als mateixos. Al mateix temps caldrà esperar què diu el Tribunal respecte de les mancances detectades ahir pel Tribunal en la contestació de la Generalitat al seu requeriment de subsanació de defectes i que hagi publicat la norma sense esperar a la mateixa.

Per a més informació us podeu adreçar als telèfons 647.494.306 i  670.703.370.