Publicada el 22 Dic, 2020
La FECASARM porta al TSJC la limitació horària per franges imposada a l’hosteleria i en demana la suspensió cautelar

La FECASARM porta al TSJC la limitació horària per franges imposada a l’hostaleria i en demana la suspensió cautelar

La patronal sol·licita que el Tribunal suspengui la vigència de la mesura aprovada pels greus danys i perjudicis que es causen al sector a l’hora que les mateixes incrementaran els contagis

 Al nostre criteri l’obertura per franges de les activitats es una mesura arbitrària, desproporcionada, ineficaç, discriminatòria, contraproduent i inviable econòmicament  

 

Els serveis jurídics de la  FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS D’ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I MUSICALS (FECASARM) han presentat davant del TSJC un recurs contenciós-administratiu contra la resolució SLT 3354/2020 aprovada el passat dissabte per la Generalitat de Catalunya i, en concret contra la restricció horària per franges imposada als establiments d’hostaleria que tan sols els permet, des d’avui obrir en dues franges horàries, des de les 7:30h a les 9:30h i de les 13h a les 15:30h.

Al mateix temps, hem sol·licitat per la via ordinària, que es deixi en suspens la restricció horària, atès que la mateixa provocarà danys de molt difícil reparació o irreparable a molts locals de restauració i d’oci nocturn de Catalunya atesa la importància de les dates, sector del qual en depenen prop de 200.000 llocs de treball directes i indirectes mentre que, per altre costat, lluny de millorar els indicadors sanitaris, els empitjorarà, atès que fomenta les reunions il·legals familiars i d’amics, el causant del 87% dels brots notificats els darrers mesos a tota Espanya provinents de l’àmbit social, segons dades del Ministeri de Sanitat.

Restricció arbitrària, desproporcionada, discriminatòria i contraproduent

Tal i com s’exposa i argumenta en el recurs contenciós-administratiu interposat, la restricció horària imposada als locals d’hostaleria es del tot arbitrària atès que no obeeix a cap criteri científic doncs el virus no es propaga més o menys en funció d’una franja horària en concret. Així les coses i als efectes d’acreditar la magnitud de l’arbitrarietat de la mesura, es de veure que a l’exposició de motius de la resolució el seu redactor defensa que els establiments de restauració poden oferir “servei d’esmorzar i sopar” quan més endavant ho prohibeix. 

Al mateix temps considerem que la mesura es desproporcionada. A tal efecte, la resolució recorreguda justifica la limitació horària per “evitar llargues sobretaules, pròpies d’aquestes festes, sense mascareta i en un entorn que s’ha evidenciat d’elevat risc de transmissió”. En aquest aspecte des de la FECASARM s’argumenta que si aquest és l’objectiu que persegueix la mesura, aquesta és del tot desproporcionada ja que, imposant el tancament d’una hora entre serveis i obligant als clients dels locals legals a portar mascareta mentre no estiguin menjant o bevent hagués estat suficient. Amés, el confinament  nocturn ja posa fi a aquesta possibilitat i, en qualsevol cas, les sobretaules i les festes posteriors es portaran a terme igualment però en llocs molt menys segurs per a acollir-les  i de molt difícil control i inspecció per part de les autoritats, el que provocarà el col·lapse dels serveis policials i d’emergències.

En el recurs també hem posat de manifest que les principals fonts de contagi dels darrers mesos provinent de l’àmbit social ho han estat les reunions de familiars i amics, precisament les activitats que la Generalitat ara està fomentant restringint les activitats legals. Tal i com explica Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics de la FECASARMLa Generalitat està promovent que les celebracions es portin a terme en espais insegurs, sense protocols, plans sectorials, en menjadors petits sense distancies i confiant en que la gent complirà les normes sanitàries, quan això no serà així. En un local d’hostaleria hi ha supervisió i control, en una casa particular no. El propi TSJC recentment va dictar una resolució on dèia que les normes no es compleixen quan es publiquen i cal atendre a molts aspectes personals i temporals i això no s’ha tingut en compte“.

En darrer lloc, tal i com hem explicat, la mesura es discriminatòria, atès que a d’altres sectors i espais els dona la possibilitat de funcionar sense franges horàries i amb aforaments de fins a 1.000 persones sempre i quan compleixin determinats criteris sanitaris com ara determinades condicions de ventilació i mesures de control, opció que no s’ha concedit a les activitats d’hostaleria, a les que ni en les mateixes condicions, se’ls ha permès fer el que ara es permetrà a domicilis particulars (sopars de fins a 10 persones), el que considerem del tot inacceptable i una irresponsabilitat total i caldria haver optat per mesures menys restrictives, reforçar mesures de seguretat i preventives i perseguir els excessos quelcom que es possible en locals de pública concurrència però no en domicilis privats.

Les dades del Ministeri de Sanitat “desaconsellen” el que promou la mesura

Des de la FECASARM portem mesos insistint en que les activitats de restauració no han estat mai el problema ni la causa de l’empitjorament dels indicadors de la pandèmia i així ho avalen les dues darreres actualitzacions de les dades de la pandèmia fetes públiques pel Ministeri de Sanitat

A tal efecte, en el recurs hem deixat palès que, d’acord amb aquestes dues actualitzacions emeses pel Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, tan sols un 0’6% dels nous brots notificats han tingut origen en l’àmbit de la restauració, xifra que disminueix fins a un 0’4% si parlem de casos. A més, el 87% dels nous brots notificats amb origen en l’àmbit social, provenen de reunions de familiars i amics, les quals encara augmentaran més ara amb les noves restriccions horàries doncs la gent es veurà obligada a sopar i reunir-se en llocs molt menys segurs. Per tant, aquestes dades deixarien en evidència el que exposa la Generalitat a l’exposició de motius de la resolució impugnada, quan diu que els locals d’hostaleria son espais “en els què s’ha evidenciat un alt risc de transmissió”. 

Per a més informació us podeu adreçar als telèfons 902.099.500 i  670.703.370.