Publicada el 3 Jun, 2021
La FECASARM s’alinea amb la Generalitat i acusa l’Estat d’envair competències al regular l’oci nocturn i considera il·legals i antieconòmiques les condicions aprovades ahir

La FECASARM s’alinea amb la Generalitat i acusa a l’Estat d’envair competències autonòmiques al regular l’oci nocturn

A part d’il·legals, també qualifica d’antieconòmiques, desproporcionades i desfasades les condicions aprovades ahir pel Consejo Interterritorial de Sanidad 

La patronal considera que un 40% de discoteques de Catalunya no reobriran ja que les condicions desvirtuen i buiden de contingut la seva activitat

Benvolguts/benvolgudes;

Després que el Consejo Interterritorial del sistema de Sanidad aprovés ahir per majoria les condicions sota les quals es permetrà a nivell de tot l’Estat la reobertura del sector de l’oci nocturn, les crítiques del sector no s’han fet esperar. Així les coses i en primer lloc, considerem del tot fora de lloc el nivell d’intervencionisme desmesurat per part de l’Estat d’entrar a regular aspectes sobre els quals Catalunya ostenta competències exclusives d’acord amb allò establert a l’article 141.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el qual estableix el següent:

141. 3. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’espectacles i activitats recreatives, que inclou, en tot cas, l’ordenació del sector, el règim d’intervenció administrativa i el control de tota mena d’espectacles en espais i locals públics

Per tant i deixant de banda que la Constitució Espanyola en el seu article 148.21 també transfereix les competències en matèria de sanitat a les Comunitats Autònomes i Catalunya ja les va assumir, reservant-se l’Estat competències exclusives en matèria de “coordinació general de sanitat” entenem que l’Estat s’ha excedit en l’exercici de les seves competències en matèries que no li correspon regular ja que una cosa es “coordinar” i l’altra “imposar” i menys quan s’està fora d’un estat d’alarma o d’indispensable necessitat d’intervenció.

Les mesures aprovades son antieconòmiques, arbitràries i desfasades

Per altra part, hem de posar de manifest que les condicions de reobertura aprovades ahir pel Consejo Interterritorial son del tot antieconómiques per gran part dels locals dedicats principalment a les activitats de discoteca, sala de festes i sala de ball, ja que les mateixes desvirtuen i buiden de contingut la seva llicència. 

Tal i com explica Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM i de la patronal estatal SPAIN NIGHTLIFE, “les activitats de discoteca i similars de Catalunya viuen en un 90% de l’activitat que desenvolupen entre les 2 i les 6:45 de la matinada i oferint una activitat diferenciada que ofereixen la resta d’activitats d’oci nocturn de primera i segona hora, i que és el ball. Sense poder desenvolupar la seva activitat en aquesta franja i sense pista ball es desvirtua la seva llicència i provoca que a moltes no els surti a compte reobrir

Des de la FECASARM, també considerem que les condicions son arbitràries ja que no s’han aprovat sense cap base científica i, al mateix temps, son desproporcionades ja que hi hauria mesures més proporcionades i eficaces com ara sotmetre el dret d’admissió a les activitats a un test previ negatiu, quina eficàcia i seguretat ha quedat més que demostrada fins i tot sense distància de seguretat en diversos assaigs clínics que s’han portat a terme, sense necessitat de restringir l’horari de les activitats legals ja que quantes més hores passi algú en un espai segur son hores de menys que les passarà en un espai insegur doncs altrament la gent seguirà la festa en festes il·legals o botellades, sense cap mesura sanitària.

La decisió de no obrir pot suposar perdre la protecció de lloguers i ERTOs

Tal i com alerta David Lòpez, president de la FECASARM, “atès que com s’ha dit les condiciones de reobertura son antieconòmiques per moltes activitats, principalment de discoteques i similars, considerem del tot imprescindible que, si aquestes no canvien, la decisió de reobrir o no ha de quedar en mans de l’empresari i que aquest no es vegi obligat a reobrir perdent els avantatges dels quals està gaudint a nivell d’ERTOS i de lloguers doncs això podria significar una estocada definitiva per moltes empreses que estan aguantant com poden però que ara no podrien suportar els costos derivats de reobrir amb aquests condicions i perdre aquesta protecció”

Reobertura imprescindible abans de la revetlla de Sant Joan

Des de la nostra patronal, conflictes de competències al marge ja que les han de solventar Comunitats i Estat i al marge de seguir reivindicant una millora de les condicions de reobertura, considerem del tot imprescindible que, de moment, es procedeixi a la reobertura de l’oci nocturn legal abans de la revetlla de Sant Joan atès que si ja amb aquest horari se’n produiran, si no hi ha res d’oferta legal en una de les nits més concorregudes de l’any les botellades i les festes il·legals es multiplicaran per quatre respecte de les que ja hi ha hagut els quatre darrers caps de setmana.

En qualsevol cas, des de la FECASARM restem també a l’espera de la decisió del TSJC ja que encara no s’ha pronunciat respecte de la reobertura cautelar de l’oci nocturn a Catalunya tal i com li ha demanat la patronal i sota quines condicions ho podrà fer ja que la FECASARM defensa en la seva petició presentada que, tal i com va reconèixer la Ministra Darias ahir mateix, “fins ara només hi havia recomanacions i no imposicions”.

Salutacions cordials