Publicada el 25 Jun, 2020
Només un 50% de les discoteques van obrir ahir per la revetlla de Sant Joan

Només un 50% de les discoteques de Catalunya van obrir ahir per la revetlla de Sant Joan

Aquesta davallada es va produir degut al canvi normatiu tot i que, finalment, es permetia ballar als reservats de discoteques en grups reduïts 

Quan a bars musicals, l’obertura va ser superior en nombre, amb un 80% de locals oberts

Tal i com ja vàrem anticipar, van ser moltes les discoteques que ahir varen decidir canviar de criteri i varen renunciar a obrir amb motiu de la revetlla i això degut a que la Generalitat72 hores després d’haver dictat una resolució en la que es permetia a les discoteques l’ús de pista de ball, el passat dilluns es fes enrere i va acordar que prohibia aquesta possibilitat.

Així les coses, segons la informació que hem pogut recollir, van ser un 50% les discoteques d’arreu del país les que varen obrir portes la nit d’ahir, una xifra molt més baixa de l’esperada si no hi hagués hagut el canvi normatiu sobtat ja que haguessin reobert un 85% de les discoteques. Les zones on més obertures es van produir van ser a les zones de costa i quan a perfil de local aquelles que disposaven d’espai exterior (ja que se’ls permetia una ocupació del 75%), aquelles que tenien més d’una llicència i aquelles de més reduïdes dimensions. El perfil de discoteca que en major nombre va decidir no reobrir son aquelles sales de majors dimensions que només disposen de part interior i que necessiten poder destinar la pista de ball al seu us habitual per que els surti a compte reobrir ja que, amb la mateixa ocupada amb taules i cadires, no els sortien els números i menys amb tant de personal com tenen algunes d’elles.

En paraules de Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARMva ser una autèntica llàstima veure com durant la tarda d’ahir cada cop eren més les discoteques que anunciaven a les diferents xarxes que finalment no obririen per la revetlla degut al canvi normatiu aprovat per la Generalitat, comunicant als clients que havien comprat entrades anticipades que se’ls retornarien els diners. El sentiment d’impotència i de desànim va ser màxim entre el sector, sobretot veient com, quan els locals portaven 100 dies sense facturar ni un euro es veien obligats a retornar les primers ingressos obtinguts atès que no els sortien els números per reobrir. Entretant, al mateix temps, també podíem veure com s’anava incrementant l’oferta d’oci nocturn il·legal, amb festes privades i botellots, el que encara generà més crispació entre els empresaris del sector

Finalment es va possibilitar a les discoteques ballar en reservats

Atès que la norma aprovada per la Generalitat establia la possibilitat de que en determinades zones de tot tipus de locals utilitzades per grups reduïts de persones que mantenen una relació i un contacte propers de manera habitual, previ registre dels mateixos es pogués ballar, la FECASARM va realitzar la consulta pertinent al Departament de Salut. 

La resposta a la mateixa va ser positiva, autoritzant-se a ballar als reservats dels locals sempre i quan estiguessin degudament delimitats i separats d’altres reservats i estiguessin ocupats per persones properes amb relació habitual i es registressin prèviament. En la mateixa consulta, el Departament de Salut també va concloure que era possible el consum en barra dempeus, sempre i quan es preservés la distancia interpersonal de seguretat o es portés mascareta. Aquestes dues possibilitats seguiran regint doncs de cares a aquest cap de setmana i esperem que serveixi a determinats per decidir que reobren.

El pla sectorial que flexibilitzarà la restricció de pista de ball ja es troba redactat

La Generalitat de Catalunya es va comprometre el passat dilluns a la taula de treball celebrada a proposta de la FECASARM a aprovar en breu el pla sectorial que permetrà modificar les mesures restrictives publicades al DOGC del mateix dilluns i en aquest aspecte està complint amb el seu compromís, fet que hem de valorar molt positivament.

Així les coses, avui ja se’ns ha comunicat que la subdirecció general d’espectacles del Departament d’Interior ja ha redactat aquest pla sectorial i que el mateix ja passa a Salut i a Protecció Civil per a la seva supervisió. Un cop supervisat per aquests dos òrgans passarà al Comitè de Direcció del PROCICAT per a la seva aprovació definitiva., a proposta del seu comitè tècnic. Un cop aprovat, els Departaments de Salut i Interior podran dictar una resolució possibilitant de nou a les discoteques l’ús de la pista de ball , sempre i quan els locals compleixin amb el contingut del pla sectorial i en aquest sentit entenem que ja s’establirà un calendari de reobertura gradual amb uns aforaments “in crescendo” i amb possibilitat d’utilitzar la pista de ball per a la seva finalitat habitual.

El 50% de discoteques no arribaran a final d’any

Segons el criteri de la patronal estatal de l’oci nocturn SPAIN NIGHTLIFE, a la qual pertany FECASARM, el 50% dels locals d’oci nocturn de Catalunya i d’Espanya, independentment de que puguin reobrir amb determinades condicions, estan igualment en risc de tancar definitivament abans de final d’any. Cal tenir en compte que hi ha locals que acumulen deutes només en concepte de lloguer de fins a 150.000 euros, als que se’ls ha de sumar el que s’ha aplaçat en concepte de tributs i cotitzacions a la Seguretat Social, més préstec ICO, el que posa en greu risc de supervivència a una part importantíssima del sector. A part de tot això hi ha els problemes dels ERTOs que s’estan acabant i de moment no hi ha un acord en ferm quan a la seva pròrroga.

Per aquest motiu, seguim reclamant ajudes al govern estatal i al govern autonòmic ja que, sense ajudes, el 50% dels locals no arribaran a final d’any.

Per a més informació us podeu adreçar al telèfon 902.099.500 o al 670.703.370.