Publicada el 28 Abr, 2022
El jutjat d’Igualada accepta a la FECASARM com acusació popular en el cas de la violació. La discoteca Epic no es acceptada com acusació particular i compareixerà també com acusació popular

El jutjat d’Igualada accepta a la FECASARM com acusació popular en el cas de la violació però no accepta a la discoteca Epic com acusació particular

El pronunciament judicial arriba després que el jutjat hagi aixecat el secret de sumari de les actuacions

La FECASARM i la discoteca Epic celebren l’obtenció d’una prova de càrrec rellevant contra l’acusat i feliciten als Mossos per la seva tasca en la resolució del cas

Tal i com ja us vàrem informar a través del nostre darrer comunicat, tant la FECASARM com la Discoteca Epic d’Igualada, es van personar el mes de novembre de 2021 com a parts acusadores -popular i particular, respectivament-, en el procediment judicial obert contra el presumpte autor de la violació i homicidi en grau de temptativa perpetrats el dia 1 de novembre del 2021. 

No va ser fins ahir però, coincidint amb l’aixecament del secret de sumari de les actuacions que el jutge instructor s’ha pronunciat respecte d’ambdues peticions i, en aquest sentit, ha acceptat la personació de la FECASARM com acusació popular però ha denegat la personació de la discoteca Epic com acusació particular, tot i que li ha deixat la porta oberta a personar-se com acusació popular, cosa que el local farà en els propers dies.

El Ministeri Fiscal impugna l’acceptació de la FECASARM com acusació popular

Per la seva part, el Ministeri Fiscal ha impugnat l’acceptació de la FECASARM com acusació popular, presentant un recurs de reforma contra la mateixa adduint que en els procediments oberts per delictes d’agressió sexual i similars no hi cap la figura de l’acusació popular. Els serveis jurídics de la federació impugnaran el recurs presentat pel Ministeri fiscal atès que, al nostre entendre, el mateix barreja conceptes doncs la FECASARM es troba exercint un dret contemplat a l’article 125 de la Constitució, sense que en cap cas estigui iniciant cap procediment judicial per aquests fets -quelcom que sí queda reservat a la víctima o al Ministeri Fiscal-, si no que està compareixent en un procediment judicial ja obert i en tràmit, quelcom emparat pel dret a la tutela judicial efectiva contemplat a l’article 24.1 de la Constitució Espanyola i avalat pel Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional.

La FECASARM ja ha sigut acusació popular en 22 casos similars

Tal i com explica Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM, “des de la nostra patronal hem comparegut com acusació popular en aquest cas igual que ho hem fet en altres 22 casos greus que, per un motiu o un altre, s’ha malmès greument la imatge del nostre sector i dels seus usuaris, condemnant els fets, solidaritzant-nos amb la víctima i a fi i efecte d’assegurar-nos que en el seu dia li sigui imposada al seu autor la pena més greu prevista al Codi Penal per aquests fets, tot esperant que serveixi d’element dissuasori de cares a persones que puguin pensar que aquestes salvatges i repugnants accions surten gratuïtes

Precisament, els serveis jurídics de la FECASARM han defensat en el seu escrit impugnant el recurs del Ministeri Fiscal, tot demanant que es mantingui la postulació de la patronal com acusació popular, que “no nos cabe duda que entre otras finalidades perseguidas por nuestra organización está la de prevención general intimidatoria para evitar futuras acciones similares en locales de ocio nocturno o en sus inmediaciones, siendo este un interés colectivo y no tan solo legitimo sino también encomiable

La FECASARM felicita als Mossos i demana més inversió en prevenció

Des de la FECASARM, no volem deixar de solidaritzar-nos una vegada més amb la víctima dels fets i amb la seva família i, per aquest motiu mostrem el nostre més ferm compromís amb demanar en el seu dia, per al presumpte autor dels fets, la pena més alta que el Codi Penal preveu per aquests fets, d’entre 20 i 30 anys de privació de llibertat Al mateix temps també volem felicitar al Cos dels Mossos d’Esquadra i en especial als integrants de la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) per haver aconseguit resoldre un cas que era altament complexa de resoldre, tot obtenint una prova de càrrec vital per poder incriminar al presumpte autor dels fets i que aplana al camí cap a una futura, exemplar i justa i condemna.

Per altre costat, des de la FECASARM volem fer una nova crida a les diferents administracions a fi efecte de que inverteixin més en prevenció de delictes en l’àmbit de l’oci nocturn, impulsant campanyes de conscienciació colpidores, promovent i incrementant la freqüència del transport públic en horari nocturn, millorant l’enllumenat a la via pública i incrementant la presència policial a les immediacions dels locals d’oci, ja que la seva mera presència és un element disuassori de cares a aquest tipus d’accions, mesures que s’haurien de complementar amb un enduriment de les penes per aquests fets i establir penes accessòries prohibint l’accés dels condemnats a accedir a zones d’oci nocturn com es fa en països com ara Dinamarca.

Per a més informació us podeu adreçar al telèfon 670.703.370.