Normativa

Decret 121/2013, de 28 de febrer · 28.02.2013

Decret 121/2013, de 28 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

El fet de que una inspecció de treball trobi una persona no assegurada al darrera de la barra no é suficient per considerar que treballa al local. · 13.02.2013

El Jutjat Social núm. 3 de Girona ha dictat sentència per la que ha resolt desestimar la demanda instada per la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social contra un local d’oci per, suposadament, trobar una treballadora darrera la barra sense estar donada d’alta. Els serveis jurídics de la FECASARM, qui van dirigir la direcció lletrada del cas, van poder demostrar en seu judicial que aquella persona no treballava al local i que simplement es trobava recolzada a la part del darrera de la barra esperant per parlar amb el propietari del local, que en aquell moment es trobava ocupat, sense que per la seva part  les inspectores actuants en cap moment fessin constar a l’acta quines tasques pròpies de l’activitat de cambrera desenvolupava aquesta persona. El jutge ha considerat i manifestat doncs, que el contingut de l’acta d’inspecció no s’ajustava a la realitat dels fets succeïts i ha sentenciat que el sol fet de trobar una persona darrera de la barra o a les proximitats d’aquesta, en cap cas pot comportar l’afirmació que es tracta d’una veritable relació laboral havent de complir amb els requisits que exigeix la legislació al respecte. 

ORDRE d’horaris, INT/358/2011 · 19.11.2011

ORDRE d’horaris, INT/358/2011, de 19 de desembre de 2011, aprovada per la Conselleria d’Interior.

LLEI 42/2010, de 30 de desembre · 30.12.2010

LLEI 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venta, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

DECRET 112/2010, de 31 d’agost · 31.08.2010

DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

DECRET 82/2010, de 29 de juny · 29.06.2010

DECRET 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

LLEI 3/2010, de 18 de febrer · 18.02.2010

LLEI 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

LLEI 20/2009, de 4 de desembre · 04.12.2009

LLEI 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

LLEI 11/2009, de 6 de juliol · 06.07.2009

LLEI 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

LLEI 28/2005, de 26 de desembre · 26.12.2005

LLEI 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venta, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

LLEI 16/2002, de 28 de juny · 28.06.2002

LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminación acústica.

Cartell PROHIBIT FUMAR · 00.00.0000

Cartell interior obligatori per a locals on no es permet fumar en cap espai.

Cartell FULLS DE RECLAMACIÓ · 00.00.0000

Cartell interior obligatori per a tots els establiments informant de que l’establiment disposa de fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició del client.

Cartell VENDA I SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Cartell interior obligatori conforme no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena de menors de 18 anys.

Cartell VENDA TABAC · 00.00.0000

Cartell interior obligatori conforme no es pemet la venda de productes de tabac a menors d’edat.

Cartell MÀQUINA DE TABAC

Cartell interior obligatori conforme es prohibeix l’ús de la màquina de tabac als menors de 18 anys.

Cartell RESERVAT DRET D’ADMISSIÓ“ · 00.00.0000

Cartell exterior obligatori, en cas d’exercir-se, conforme l’establiment es reserva el dret d’admissió. Es requereix comunicació prèvia de les condicions a la Generalitat. Es situa als accessos dels estabiments. Mida 30 x 20 cm / Cos lletra 36 Punts

Cartell d’IDENTIFICACIÓ“ I INFORMACIÓ“ · 00.00.0000

Cartell exterior obligatori d’identificació i informació de l’establiment on apareix: Nom de l’establiment; activitats i espectacles inclosos en l’autorització, llicència o comunicació; horari de funcionament i aforament màxim autoritzat. Mida 40 x 25 cm / Cos lletra 36 Punts

Cartell PROHIBIDA L’ENTRADA A MENORS DE 18 ANYS · 00.00.0000

Cartell exterior obligatori conforme es prohibeix l’entrada als menors de 18 anys. Per establiments de règim especial i locals on s’exerceixen serveis de naturalesa sexual i establiments de jocs i apostes. Mida 40 x 25 cm / Cos de lletra 36 Punts

Cartell PROHIBIDA L’ENTRADA A MENORS DE 16 ANYS · 00.00.0000

Cartell exterior obligatori conforme es prohibeix l’entrada als menors de 16 anys. Per discoteques, sales de festa, sales de ball i bars musicals. No caldrà si per dret d’admissió s’exigeix un límit d’edat superior. Mida 40 x 25 / Cos lletra 36 Punts

Cartell CONTROL D’AFORAMENT · 00.00.0000

Cartell exterior obligatori conforme l’establiment disposa d’un mecanisme de comptatge de les persones a efectes de control d’aforament. Únicament és obligatori per establiments que comptin amb un sistema de control d’aforament. Mida 30 x 20 cm / Cos lletra 36 Punts

Cartell NIVELLS SONORS · 00.00.0000

Cartell exterior obligatori conforme a l’interior de l’establiment els nivells sonors poden lesionar seriosament l’oïda. Per establiments on es puguin superar els 90 dB(A).

Adreça

C/ Barcelona, 2 4-3
17002 Girona

                          info@fecasarm.cat

647 49 43 06

Segueix-nos