Publicada el 17 Jun, 2022
El president de la Generalitat reconeix al sector de l’oci nocturn com un dels sectors més perjudicats per les restriccions covid i promou una reunió entre sector amb Empresa per negociar nous ajuts

El president de la Generalitat reconeix al sector de l’oci nocturn com un dels sectors més perjudicats per les restriccions covid i promou una reunió entre sector amb Empresa per negociar nous ajuts

La resposta arriba després que la FECASARM li reclami l’aprovació d’una línia extraordinària de 108 ME per fer front a part de les pèrdues sofertes

La reunió promoguda per presidència entre Empresa i sector es celebrarà el dia 4 de juliol 

Tal i com ja us vàrem informar en el seu dia, en data 13 de maig d’enguany, la FECASARM va remetre al M. Hble President de la Generalitat sr. Pere Aragonès, una instància on li reclamava l’aprovació d’una línia d’ajuts extraordinària de 108 milions d’euros per als empresaris del sector de l’oci nocturn, el sector més afectat per les restriccions covid, basant la FECASARM la seva petició en el compromís adquirit per l’actual president de la Generalitat en data 23 d’Octubre de 2020 quan el mateix era vicepresident del Govern.

En la seva instància, la FECASARM li recordava  al M. Hble president que, en el marc d’aquella entrevista concedida al programa FAQS de TV3, ell mateix havia agafat el compromís de posar els recursos que facin falta per salvar llocs de treball, per que, quan aquesta crisi sanitària passi es tingui la capacitat de tornar a activar al màxim l’economia acabant finalment dient que a mesura restrictiva, mesura de suport econòmic repetint fins a quatre cops que es destinarien els recursos que facin falta, quelcom que és evident que no s’ha produït.

La FECASARM, en la seva instància li va detallar totes i cadascuna de les pèrdues patides pel sector d’acord amb cadascuna de les restriccions aprovades pel seu Govern, setmana per setmana i en funció de les restriccions vigents a cada moment, pujant el total de pèrdues sofertes a 5.497.200.000 d’euros de les quals la Generalitat només n’ha compensat un 1%, ja que les cinc línies d’ajuts aprovades fins a la data sumen un total de 52.000.000 d’euros. Amés, la FECASARM li demana al president l’aprovació d’una altra partida d’ajuts a les patronals d’oci nocturn atès que les mateixes van patir unes despeses molt importants en la seva tasca d’informar als associats arran de les canviants normatives aprovades per la Generalitat, més de 60 disposicions normatives.

El M. Hble President reconeix el sector de l’oci nocturn com un dels sectors més perjudicats per les restriccions sanitàries

La resposta del M. Hble president de la Generalitat sr. Pere Aragonès ha arribat a la FECASARM un mes després de l’enviament de la instància i, en la mateixa, el president ha reconegut al sector de l’oci nocturn com “un dels més afectats per les restriccions sanitàries obligades per la pandèmia tal com emfatitzen les dades da facturació que ens presenteu“.

En la seva contesta, el M. Hble president emplaça a la FECASARM a reunir-se amb el Departament d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat  i en concret amb el seu secretari, Albert Castellanos, juntament amb la resta de patronals del sector, a fi i efecte d’abordar tots els temes plantejats a la instància.

La reunió entre Empresa i sector es celebrarà el dia 4 de juliol

El Departament d’Empresa i Competitivitat ja s’ha posat en contacte amb la FECASARM i ha emplaçat als seus representants i als representants de la resta de patronals del sector, a mantenir una reunió presencial que tindrà lloc el dia 4 de juliol a les 18:30h, a les dependències de Treball.

Tal i com explica David López, president de la FECASARM i de l’Associació Front Marítim Barceloneta (AFM)confiem en que aquesta reunió, convocada des de dalt de tot, serveixi per que finalment se’ns compensi d’una manera digna i eficient, tot aprovant una línia extraordinària que estigui més o menys a l’altura de la intensitat i durada de les restriccions aprovades entre els mesos de juny de 2020 i febrer de 2022, ja que els ajuts aprovats fins a la data no arriben a cobrir ni un 1% de les pèrdues suportades pel nostre sector, el sector econòmic més perjudicat amb diferència arran de les restriccions sanitàries aprovades per fer front a la pandèmia, ja que va romandre totalment tancat durant 20 mesos dels 23 que van durar les restriccions..

Per a més informació us podeu adreçar al telèfon 670.703.370.