Publicada el 24 May, 2023
L’oci nocturn es reafirma en la tolerància 0 davant la violència sexual i segueix treballant per erradicar aquesta xacra

L’oci nocturn es reafirma en la tolerància 0 davant la violència sexual i segueix treballant per erradicar aquesta xacra  

La FECASARM porta des de l’any 2017 implementant protocols, distintius internacionals de seguretat i altres mesures per evitar agressions sexuals 

La patronal és acusació popular en el cas d’Igualada i es troba pendent del què decideixi l’Audiència de Barcelona per ser-ho també en els casos Dani Alves i Poble Espanyol

 

Des de la FEDERACIÓ CATALANA D’ASSOCIACIONS D’ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I MUSICALS (FECASARM), valorem positivament les conclusions de l’informe presentat ahir pel Cos dels Mossos d’Esquadra en el qual es feia ressò de que les violències sexuals en l’àmbit de l’oci nocturn a Catalunya representen tan sols el 14% de la totalitat dels delictes contra la llibertat sexual registrats el primer quadrimestre de l’any, més si tenim en compte que només un 6% del global d’aquests delictes ha tingut lloc a l’interior dels locals.

Malgrat que aquestes dades reflexen que els espais d’oci nocturn son el lloc on menys delictes contra la llibertat sexual es cometen, des de la nostra patronal no ens sentim satisfets i no deixarem de treballar fins que aconseguir erradicar del tot aquesta xacra dels nostres locals. Per tant, al marge d’apel·lar a l’educació i al respecte cap als drets dels demés, continuarem treballant tal i com ho portem fent des de l’any 2017 implementant protocols, distintius internacionals de seguretat i d’altres mesures per aconseguir-ho, fins i tot per evitar que es produeixin fora dels nostres locals, malgrat les dificultats que això suposa.

Col·laboració amb cossos policials, protocols, prevenció, formació, distintius internacionals i convenis

Tal i com hem dit abans, l’estratègia que des de la FECASARM estem portant a terme des de l’any 2017 és una estratègia global i pivota sobre diferents eixos i accions. En primer lloc, val a dir que la nostra patronal porta des de l’any 2017 implementant el protocol per prevenir agressions sexuals que porta per nom “Ask for Angela” (Pregunta per l’Àngela), un protocol internacional que va néixer l’any 2016 a Anglaterra i en el qual s’han inspirat els protocols que s’han creat posteriorment, entre ells el de “No callem” impulsat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2017.

Altres accions en les que la FECASARM ha centrat la seva tasca per lluitar contra les agressions sexuals han estat la prevenció i la conscienciació, vehiculada a través de cartelleria informativa col·locada en els locals i formant a tot el personal dels locals per detectar casos i saber com actuar. Al mateix temps, la FECASARM, conjuntament amb l’Associació Internacional d’Oci Nocturn ha implementat a diferents locals de Catalunya el distintiu internacional de seguretat que porta per nom “International Nightlife Safety Checked” i que inclou el protocol “Ask for Angela“, una formació de tot el personal del local i instruments per evitar casos de submisió química, entre d’altres mesures de seguretat.

Per altre costat, la FECASARM ha col·laborat amb el cos dels Mossos d’Esquadra posant en contacte els seus locals associats amb el cos policial a fi i efecte de que aquests rebessin formació en matèria de prevenció de violències sexuals en espais d’oci nocturn, fet que ha ajudat molt a obtenir uns bons resultats en la disminució i detecció de casos tal i com reflexa l’informe presentat ahir.

En darrer lloc, la FECASARM ha signat sengles convenis de col·laboració amb les empreses IGUALIA i GESEME, amb l’objectiu de reforçar encara més les mesures de seguretat de clients i treballadors als nostres locals així com també el seu compromís amb la igualtat de gènere i amb el compliment de les diferents normes ja aprovades com ara la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la llei 15/2022 d’igualtat de tracte i no discriminació, la llei 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual (LLEI DEL NOMÉS SÍ ÉS SÍ) i la nova llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI (LLEI TRANS).

La FECASARM segueix cercant l’efecte intimidatori personant-se com acusació popular

La mesura preventiva més contundent que la FECASARM ha posat en pràctica els darrers anys i que porta exercint des de l’any 2008, és la de personar-se com acusació popular en els casos més greus, amb l’objectiu d’aconseguir un efecte intimidatori, dirigit a aquells que no entenen els missatges a través dels quals es demana respecte cap als drets, la integritat física i la llibertat sexual dels demés.

Així les coses, com bé sabeu, quan a casos oberts arran d’un presumpte delicte contra la llibertat sexual perpetrats ens espais d’oci nocturn o en les seves immediacions, la FECASARM es troba personada com acusació popular en el cas de la violació d’Igualada i es troba pendent de que l’Audiència Provincial de Barcelona es pronuncii quan a la possibilitat de poder ser-ho també en els casos Dani Alves i Poble Espanyol. En tots aquests casos, la nostra patronal cerca llençar un missatge molt clar i es que, després de la comissió d’un delicte contra la llibertat sexual de les persones en una discoteca o en les seves immediacions, només hi ha un camí: el de la presó. 

Tal i com explica Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARMdes de la nostra patronal portem més de 10 anys ideant i implementant mesures per millorar la seguretat als nostres locals, les quals reforcem mitjançant una estreta col·laboració amb els diferents cossos policials, la formació, la promoció de l’excel·lència i la signatura de convenis amb empreses especialitzades en seguretat. I com a darrera mesura, seguim posant èmfasi en la prevenció general intimidatòria personant-nos com a acusació popular en casos molt greus, ja que això incentiva la repulsa de la nostra clientela cap a aquestes conductes i, a més, aconseguim que més d’un s’ho pensi dues vegades abans d’atemptar contra la llibertat sexual d’una altra persona, ja que de manera anticipada pot veure que això només condueix a la presó